BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

Conferința Punctelor focale naționale pe domeniul Femeile, pacea și securitatea

 
Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 7-9 noiembrie, în parteneriat cu Departamentul de Stat al SUA şi UN Women, Conferința Punctelor focale naționale pe domeniul Femeile, pacea și securitatea
 
Deschiderea oficială a conferinţei va avea loc marţi, 7 noiembrie, la Palatul Parlamentului (sala „Nicolae Iorga”, parter), eveniment la care vor participa experţi, invitaţi speciali, reprezentanţi ai ONU, NATO, UE, OSCE, UA (Uniunea Africană), precum şi reprezentanţi ai societății civile și ai mediului academic. În cadrul Conferinței, copreședinții anului 2023 îşi vor reafirma angajamentul asigurării coerenței și sinergiei în cadrul Rețelei Punctelor focale naționale și vor facilita un mecanism substanțial în realizarea obiectivelor FPS.
 
Pe agenda oficială de discuții se vor afla două subiecte de importanță majoră în actualul context de securitate, respectiv Femeile în sectorul de apărare (Women in Security Sector) și Femeile în apărarea cibernetică (Women in Ciber Security), ambele domenii aflându-se într-o continuă evoluție. De asemenea, pe timpul prezentărilor, invitaţii vor avea posibilitatea să dezbată bunele practici în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS (Femeile, pacea și securitatea), precum și îmbunătăţirea programelor de finanțare și asistență.
                                                                                                                                                                                                                                *  *  *
Rețeaua Globală a Punctelor focale naționale în domeniul Femeile, pacea și securitatea (FPS) a fost creată pentru a ajuta statele membre și organizațiile regionale să îmbunătățească și să consolideze implementarea Agendei FPS în toate etapele procesului de luare a deciziilor. Anul de referință a fost 2016 când, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe din Spania, s-a înființat această organizație în scopul consolidării procesului de implementare a Agendei Femeile, pace și securitatea la nivelul statelor membre ale ONU, prin împărtășirea de bune practici și îmbunătățirea coordonării programelor de finanțare și asistență.
 
Rețeaua oferă membrilor posibilitatea de a împărtăși experiențe și bune practici în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS și de a îmbunătăți coordonarea programelor de finanțare și asistență.
 
Rețeaua are în prezent 100 de membri şi este coprezidată, în anul 2023, de Statele Unite și România, iar Secretariatul este asigurat de UN Women.
                                                                       
                                                                          *  *  *
Accesul mass-mediei va fi permis doar pentru data de 7 noiembrie la Palatul Parlamentului. Jurnaliştii interesaţi să participe la eveniment sunt rugați să transmită datele personale (nume, prenume, număr legitimație de presă, număr înmatriculare auto) pe adresa de e-mail pciobanu@mapn.ro, până luni, 30 octombrie, ora 12.00. Menționăm că pentru acest eveniment Televiziunea Română va asigura, în calitate de „official broadcaster”, semnal de televiziune tuturor posturilor interesate, în mod gratuit, cu condiția menționării pe parcursul întregii transmisiuni, într-un loc vizibil, a textului „Preluare TVR”.
Persoană de contact pentru detalii tehnice: Laura Neagu, telefon 0723.200.878 și 0747.069.955, adresă de e-mail: laura.neagu@tvr.ro.
Accesul la eveniment se va face pe la intrarea A2 – Camera Deputaților (dinspre Str. Izvor), între orele 08.00 și  09.00.
      
Biroul presă