BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GENȘeful Biroului managementul problematicii de gen este desemnat Punct focal național pentru domeniul problematicii de gen și are următoarele atribuţiile:

coordonează activitatea Grupului național de implementare a Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023;

menține dialogul cu societatea civilă, mediile academice, reprezentanți ai mass-mediei și experți parlamentari, cu competențe în domeniul Femeile, pacea și securitatea;
realizează acțiuni de conștientizare a publicului larg asupra rolului femeilor în asigurarea păcii și securității prin prelegeri, articole de presă, interviuri etc.;
reprezintă România la activitățile Rețelei globale a punctelor focale naționale;

asigură legătura cu organizațiile internaționale în domeniul Femeile, pacea și securitatea;
participă la conferințele și seminarele ce au ca temă implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a rezoluțiilor conexe;
coordonează elaborarea răspunsurilor naționale la solicitările primite de la organizațiile internaționale pe domeniul Femeile, pacea și securitatea;
 propune participanții la grupurile de lucru pe tema Femeile, pacea și securitatea;

în colaborare cu membrii Grupului național de implementare, propune consultări bilaterale sau invitarea în România a unor reprezentanți de nivel cu responsabilități în domeniul Femeile, pacea și securitatea.