BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

 

Legislație națională

- Strategia națională și Planul național de acțiune Femeile, pacea și securitatea 2020-2023
- Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021


Legislație internă
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.203 din 18 noiembrie 2020 privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune privind implementarea Rezoluţiei 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020 - 2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020

Implementarea Agendei Femeile, pacea și securitatea

- Sinteza implementării Planului național de acțiune pentru anul 2021
- Sinteza implementării Planului național de acțiune pentru anul 2022
- Evaluarea pe termen mediu a implementării Strategiei Naționale și a Planului național de acțiune Femeile, pacea și securitatea

Link-uri utile:

 

! Declinarea răspunderii: Vă atragem atenția asupra faptului că pe acest site există informații traduse din limba engleză, traduceri ce nu sunt legalizate.