BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

Conferința anuală a Comitetului NATO privind perspectiva de gen, 3-5 oct. 2023
06.10.2023În perioada 3-5 octombrie, la sediul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din Bruxelles, Belgia, a avut loc Conferința anuală a Comitetului NATO privind perspectiva de gen pe tema
„Integrarea și analizarea perspectivei de gen”( 2023 NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP) Annual Conference).

Cu prilejul Conferinței s-au reunit reprezentanți ai națiunilor membre și partenere NATO, care au dezbătut aspecte legate de implementarea Agendei Femeile, pacea și securitatea, stadiul actual de dezvoltare al domeniului și necesități pentru analizarea detaliată a perspectivei de gen.

România a fost reprezentată la această activitate de către locotenent-colonel Manuela-Elena Bercea, șefa Biroului managementul problematicii de gen din Ministerul Apărării Naționale și Punct focal național pe domeniul Femeile, pacea și securitatea, ocazie cu care a prezentat stadiul actual al implementării domeniului de referință, atât la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cât și la nivel național, progresele realizate și strategiile pentru perioada următoare.

Alături de reprezentantul României, la conferință a participat și Cpt. Franciuc Alina-Alexandra, membră a Reprezentanței Militare Române la NATO și UE.