BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

Integrarea perspectivei de gen în politicile publice și procesele bugetare, 18 iul. 2023
18.07.2023


 


În data de 18 iulie, la Palatul Victoria, a avut loc deschiderea lucrărilor dedictate proiectului „Integrarea perspectivei de gen în politicile publice și în progresele bugetare, proiect implementat de Guvernul României, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în scopul asigurării tuturor mijloacelor și instrumentelor de lucru necesare pentru aplicarea legislației din domeniul egalității de gen.

La acest eveniment, din cadrul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, a participat locotenent-colonel Bercea Manuela-Elena, șeful Biroului managementul problematicii de gen și copreședinte în anul 2023 al Rețelei Punctelor focale naționale pe domeniul Femeile, pacea și securitatea, care a contribuit la proiect prin completarea chestionarelor aferente și împărtășirea de lecții învățate și bune practici în domeniu.

Scopul proiectului îl reprezintă implementarea eficientă a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în special reducerea decalajului dintre România și majoritatea statelor membre UE, cu privire la rolul și poziția femeilor în societate și asigurarea unui echilibru în participarea femeilor și bărbaților în procesul decizional.

***
Proiectul vizează schimbul de expertiză între Guvernul României, Statele Membre ale UE (Franța, Germania, Portugalia, Irlanda, Grecia și Italia) și Uniunea Europeană în conformitate cu Strategia UE privind egalitatea de gen (2020-2025), cu referire la diferite abordări de guvernare pentru egalitatea de gen, inclusiv în domeniul abordării integratoare de gen și al accesului femeilor la conducere și decizie.

 

Infomații utile la următorul link: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/revenue-administration-and-public-financial-management/gender-mainstreaming-public-policy-and-budget-processes_en?fbclid=IwAR3Kbxx8V5rptitd-RRx-2DfryDVuQARD0iscfPiR4PPsi1GsujtaGMIVWo