BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

Cea de-a cincea întâlnire a Grupului Național de Implementare (GNI)
02.02.2022


Astăzi, 2 februarie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, a avut loc cea de-a cincea întâlnire a Grupului Național de Implementare (GNI) a „Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1325(2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 16 iulie 2020.

Activitatea a fost deschisă de către locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, general de brigadă Valeriu Roșu, care a adresat mulțumiri în numele Ministerului Apărării Naționale și a apreciat implicarea instituțiilor sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională în implementarea Agendei Femeile, pacea și securitatea, evidențiind rezultatele pe care GNI le-a obținut pe parcursul celor doi ani de la inițierea implementării acestei strategii pe teritoriul României.

Rolul GNI este de a coordona îndeplinirea măsurilor stabilite prin HG 561/2020, de a monitoriza și evalua implementarea Strategiei naționale și a Planului Național de Acțiune (PNA) privind RCSONU 1325 (2000) Femeile, pacea și securitatea. Din acest grup fac parte reprezentanți ai instituțiilor sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv MApN, MAE, MAI, STS, SRI, SPP și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Principalele obiective ale evaluării planului sunt: furnizarea de informații privind rezultatele implementării la nivel național, atât pentru analize interne, cât și pentru raportarea la organizațiile internaționale care urmăresc implementarea RCSONU 1325 (2000), evaluarea eficacității implementării, creșterea eficienței punerii în aplicare a RCSONU 1325 (2000) și a rezoluțiilor conexe de către instituțiile române.

Sinteza anuală conține raportările tuturor instituțiilor care fac parte din GNI privind îndeplinirea indicatorilor Strategiei naționale și a PNA, un rezumat al lecțiilor învățate obținute prin punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune și desfășurarea activităților, în perioada analizată.

În cadrul acestei reuniuni au fost stabilite căile directoare în vederea continuării implementării prevederilor HG 561/2020 pentru perioada de referință (2020-2023).