BIROUL MANAGEMENTUL PROBLEMATICII DE GEN

Instruirea, pe linie de specialitate, a personalului din sistemul penitenciar
21.12.2021


În data de 21.12.2021, șeful Biroului managementul problematicii de gen din Ministerul Apărării Naționale, locotenent-colonel Manuela-Elena BERCEA, a executat instruirea, pe linie de specialitate, a personalului din sistemul penitenciar, instruire referitoare la Strategia Naţională şi Planul Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - „Femeile, pacea și securitatea” pentru perioada 2020-2023.

Parte integrantă a instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, Administrația Naţională a Penitenciarelor acordă o atenție deosebită dezvoltării calității profesionale a polițiștilor de penitenciare, iar integrarea perspectivei de gen în activitățile cotidiene reprezintă un pilon esențial pentru asigurarea unui mediu de lucru sănătos și echilibrat.

Biroul managementul problematicii de gen din Ministerul Apărării Naționale, aflat în subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului, coordonează procesul de implementare a Strategiei Naţionale şi a Planului Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - „Femeile, pacea și securitatea” pentru perioada 2020-2023, la nivelul Sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Șeful biroului a fost desemnat Punct Focal Național pentru legătura cu organizațiile internaționale și coordonare a activităților instituțiilor naționale cu responsabilități în domeniu și președinte al Grupului național de implementare, constituit din reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Naţională a Penitenciarelor.